Projektgruppen SPJDR - arbejdsgrundlag

Udgivet af Kim Lind Pedersen.

Ledelsesresumé

SPJDR er et eksperimentarium der udforsker mulighederne i digitalt spejderarbejde.

Eksperimenterne spænder fra udvikling af elektronik og software over udforskning af begreber som crowdsourcing og kommunikation på tværs af platforme. SPJDR tager udgangspunkt i det praktiske, traditionelle spejderarbejde, og forsøge at skabe nye muligheder, vinkler og tilgange til det kendte stof.

Eksperimenterne samles på spjdr.dk.

Det væsentligste eksperiment forsøger at bygge en spejderwiki via crowdsourcing hvor spejdere bredt bidrager med artikler, illustrationer, video og fotos. Målet er at samle den fælles viden om vores historiske baggrund, spejderfærdigheder, værktøjer, ideer, inspiration -- et opslagsværk der dækker spejderarbejdet i bred forstand.

Herudover er målet også at udnytte det skabte indhold på tværs af platforme i for eksempel e-bøger og mobile applikationer.

Projektgruppen fungerer som redaktion på wikien, og arbejder dermed på at sikre en fornuftig kultur omkring det digitale spejdearbejde.

Begrundelser

SPJDR er en arbejdsgruppe med fokus på udvikling af arbejdsprogrammet indenfor digitale færdigheder.

I vore dage kan man ikke begå sig i samfundet uden at besidde teknisk digitale færdigheder -- til en grad hvor det er faktisk svært at være et helt menneske uden de kompetencer. Det digitale udgør et forholdsvis uudforsket felt i spejdersammenhæng, og der er mange muligheder for interessante og relevante digitale aktiviteter.

SPJDRs opgave er via en eksperimenterende tilgang at undersøge hvordan digitale værktøjer og muligheder kan fusioneres med og berige udendørslivet og spejderarbejdet. SPJDR søger at organisere de forskellige spredte eksperimenter med digitalt spejderarbejde, og skabe grobund for vidensdeling og bedre løsninger.

SPJDR ledes af Kim Georg Lind Pedersen {kim@spjdr.dk}, samt Sune Amstrup Olsen {suneamstrupolsen@gmail.com} og Nikolaj Riis Josephsen {nikolaj@spjdr.dk}, og vi forventer at gruppen vil vokse med tiden.

Kontakt

SPJDR er en arbejdsgruppe under Styregruppen for Arbejdsprogram og Events (SAE).

Arbejdsgruppen SPJDR har kontakt til styregruppen efter behov - dog mindst en gang hvert halve år. SPJDR bør desuden have kontakt med Korpsets øvrige redaktioner samt Historisk Udvalg.

Muligheder og forventet udbytte

Vi forventer efter to år at have en pæn, omfangsrig, brugbar og inspirerende spejderwiki med masser af opslag klar til hele spejderdanmark. Derudover forventer vi at have uddannet og inspireret en del spejdere og ledere i forskellige digitale værktøjer. Det være sig elektronik, wikier, web-teknologi og så videre.

Til sidst forventer vi en række digitale udgivelser der udspringer af wikiens indhold. Det være sig små håndbøger, programmer, huskekort, apps og lignende.

Forventet negativt udbytte

Vi forventer ikke umiddelbart noget negativt udbytte. Teknik kan dog undertiden virke fremmedgørende, men vi mener, at vi med den rette investering i uddannelse og formidling, vil kunne foregribe eventuelle negative reaktioner på SPJDRs projekter.

Tidshorisont

Vi har følgende helt konkrete planer for SPJDRpedia to år ud i fremtiden. Vores mål er helt konkret at få skabt 1.000 artikler i foråret 2015 og at nå 2.000 artikler i slutningen 2015.

Disse mål skal nås gennem engagering af de frivillige kræfter i landet både online, men også ved åbne møder på f.eks. Spejdcenter CPH og Åben Odde.

Målet er også at udgive en eller to digitale håndbøger med redigerede udgaver af artiklerne på wikien i løbet af de to år. Bøgerne skal også komplimenteres af flere digitale værktøjer til emnerne. Se eventuelt projektbeskrivelserne for flere detaljer.

Derudover ønsker vi at udføre mindst et projekt med fokus på elektronik og udendørslivet.

Det kunne være et projekt for seniorspejdere, hvor de bygges omvendte geocaches, som så kan lånes af hele korpset. Vi forventer at projektet afholdes i begyndelsen af 2016.

Omkostninger

Budgettet dækker almindelig driftsomkostninger til arbejdsgruppens projekter i to år.

  • Hosting: 8.000 DKK (4.000 DKK / per år)
  • Buffer: 10.000 DKK
  • Møder: 7.500 DKK
  • Elektronik: 3.000 DKK

I alt: 28.500 DKK

SPJDR benytter en infrastuktur, hvor det er muligt at skalere de tilgængelige resurser. Derfor kan den totale udgift godt varieres efter populariteten af arbejdsgruppens projekter. Den viste udgift er en estimeret nedre grænse, der efter vores vurdering sikrer en fornuftig infrastruktur, både for wikien, samt andre projekter.

Hvis det mod forventning bliver nødvendigt at udvide infrastrukturen og dermed øge udgiften til servere, indrages styregruppen for at vurdere de videre planer.

Når de to år er oprunden kan man vurdere projektet og produkterne, og derefter undersøge om korpset ønsker en fortsat drift. Bemærk at korpset har mulighed for at standse driften, og blot lægge artikel-databasen tilgængelig for offentlig download.

Investeringsvurdering

Der findes ikke i øjeblikket en god håndbog til spejderarbejdet (foruden Scouting for Boys, hvis ophavsret netop er udløbet). Vi mener at wikien er den naturlige udvikling af spejderhåndbogen i det 21. århundrede, og vi tror at et online opslagsværk med åbent indhold er en meget vigtig resurse for moderne spejdere og ledere.

Der er mange ledere, der efterspørger muligheden for at dele deres viden og blive inspireret af andre ledere online. SPJDR komplimenterer KFUM-Spejdernes øvrige projekter som ScoutZone og spejderaktiviteter.dk og taler direkte til deres ønsker og drømme. Derudover giver vi også spejdere at naturligt sted at hente faglig inspiration til patruljemøder, samt at blive klogere på mange nye aspekter af spejderiet.

Væsentlige risici

Når man arbejder med teknik, er der naturligvis en risiko for at teknikken går i stykker. For at minimere denne risiko bruger arbejdsgruppen veldokumenteret og kendt teknologi til hosting og drift af serveren, ligesom der findes en backup-løsning.

Med frivilligt arbejde har vi før hørt en bekymring når det drejer sig om digitale projekter. Det skyldes at frivillige, der pludseligt forlader projektet, kan sidde med en masse værdifuld know-how. Vi kan naturligvis ikke forsikre os fuldstændigt mod denne risiko, men vi er yderst fokuserede på at know-how skal spredes på så mange medlemmer i arbejdsgruppen som muligt.

Netop derfor lægger vi megen vægt på dokumentation, vidensdeling og uddannelse. Man kan allerede se de spæde skridt til dokumentationen på siden beta.spjdrpedia.dk.

I forbindelse med udvikling af nye digitale værktøjer udgives alt i udgangspunket under en fri licens som open source. På den måde bevares frugten af arbejdet, hvis et medlem (mod forventning) pludseligt forlader gruppen.

Specielt om ophavsret

SPJDR fungerer som redaktion for wikien og gennemgår bidragene med henblik på at sikre en konstruktiv tone og undgå brud på loven om ophavsret. Redaktionen har en række værktøjer hvormed de kan afklare tvivlsspørgsmål. Her kan enkelte bidrag markeres med et stempel, og redaktionen kan så gå i dialog med bidragsyderen for at forbedre tonen eller afklare om der er sket brud på ophavsretten. Når der uden tvivl er sker brud på ophavsret eller tonen bliver for grov sletter redaktionen bidragene fuldstændig.

Redaktionen er meget opmærksom på at afhjælpe problemet via uddannelse af bidragsyderne.

Man må dog stadig kalkulere med den risiko for at visse materialer slipper igennem redaktionens net, og at korpset derfor må afholde eventuelle KODA afgifter.

Dette indlæg er 1101 ord langt.